Laan van Eik en Duinen 222
2564 GZ Den Haag

Tel: 070-3250654
Fax: 070-3252743
eik@ezorg.nl

Bij geen gehoor:
Overdag op werkdagen van 8 tot 17 uur
070-3110242
Avond / weekend / feestdagen
070-3469669

Team

Peter Reis, huisarts

Huisarts Peter ReisIk heb al een lange weg als huisarts afgelegd en probeer een visie te ontwikkelen op de huisartsgeneeskunde van de toekomst. Onder andere daartoe hebben we per 1 januari 2015 twee praktijken in nauwe samenwerking gebracht.
Een van de uitdagingen die ik voor mij zie, is een goede ouderenzorg op te zetten vanuit de praktijk en ook een goede palliatieve zorg. Ik ben gewend om drie generaties te leren kennen en te dienen als arts. Dat is uniek en een groot voorrecht waar ik dankbaar voor ben. Inmiddels is ook mijn dochter Debora als huisarts in de praktijk komen werken en tevens de huisarts Yolanda van der Marel. Dat betekent een verjonging en vernieuwing van de praktijk. Mijn visie op de praktijk is gebaseerd op drie pijlers:
1. Een goede kwaliteit van zorg
2. Een goede ethische grondslag in ons werk
3. Een goede teamsamenwerking

 

 Mw. Debora Reis, huisarts (links) 

 

 Praktijkondersteuner somatiek

Een praktijkondersteuner somatiek is een functie in de huisartsenzorg: letterlijk de ondersteuner van de praktijk, vaak afgekort tot POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg). De functie wordt ingevuld door een zorgprofessional met een relevante beroepsopleiding. Deze praktijkondersteuner begeleidt patienten met een lichamelijke chronische aandoening, met name diabetes, hart- en vaatziekten en astma/copd. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patient bij medicatiegebruik, veranderingen in levensstijl en voert controle-onderzoeken uit.

Onze praktijkondersteuners somatiek zijn: 

Mevrouw Ingrid Blom; zij begeleidt de diabetespatientenMevrouw Barbera Bol: zij begeleidt de patienten met astma, copd en hart- en vaatziektes (waaronder ook de preventie ervan). 

  

 

Vera Soeharno, medisch secretaresse en doktersassistente

In augustus 2006 startte ik bij Huisartsenpraktijk Van Eik en Duinen. Twee dagen in de week werk ik als secretaresse en, als het nodig is, val ik in als doktersassistente. Het internationale karakter van de praktijk maakt het werk afwisselend en leuk. 

  

Heleen Schimmel, praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, continuiteit van zorg en preventie. 
Mevrouw Schimmel is psychologe en u kunt met problemen op het psychische vlak bij haar een afspraak maken via het telefoonnummer van de praktijk. U heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De betaling gaat via uw zorgverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico. 
 

Léonne Belderbos, doktersassistente

Sinds mei 2011 werk ik van maandag tot en met donderdag in de praktijk Van Eik en Duinen. In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan als assistente in huisartsenpraktijken, maar ook op een chirurgische polikliniek, op een asielzoekerscentrum, en in een dermatologische kliniek. Veel van uw vragen kan ik waarschijnlijk beantwoorden en ook voor kleine medisch technische handelingen kunt u bij mij terecht. Als u mij laat weten wat de reden van uw bezoek is kunnen wij u zo efficient mogelijk helpen.


 

ANDERE MEDEWERKENDEN

Naast ons vaste team zijn er regelmatig doktersassistenten en huisartsen-in-opleiding in onze praktijk aanwezig. Omdat hierdoor een uitwisseling plaatsvindt van ervaring en kennis, hopen wij hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Wij vragen hiervoor om uw begrip en medewerking.
Als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een huisarts-in-opleiding bij het spreekuur, kunt u dit rustig aangeven. Wij respecteren dan uw wens.