Laan van Eik en Duinen 222
2564 GZ Den Haag

Tel: 070-3250654
Fax: 070-3252743
eik@ezorg.nl

Bij geen gehoor:
Overdag op werkdagen van 8 tot 17 uur
070-3110242
Avond / weekend / feestdagen
070-3469669

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een van onze medewerkers of onze praktijk?
 
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Het kan voorkomen dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en hiervan kunnen leren.
 
Wij vinden het prettig als u ons hier direct op aanspreekt. Als u dat niet prettig vindt kunt u ook een klachtenformulier opvragen bij de assistente, vervolgens invullen en bij ons inleveren of opsturen.
 
Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. Mochten er nog vragen zijn ten aanzien van uw klacht dan zal de huisarts of een andere medewerker u bellen om e.e.a. duidelijk te krijgen. Daarna reageren wij telefonisch of via een afspraak op uw klacht.
Wij streven ernaar om uw klacht binnen een maand af te ronden.
 
Is uw klacht hierna nog niet naar tevredenheid afgehandeld? U kunt altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.
 
Als u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken dan kunt u uw klacht indienen bij:
 
Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
 
email: mprieckaerts@kringhaaglanden.nl