Laan van Eik en Duinen 222
2564 GZ Den Haag

Tel: 070-3250654
Fax: 070-3252743
eik@ezorg.nl

Bij geen gehoor:
Overdag op werkdagen van 8 tot 17 uur
070-3110242
Avond / weekend / feestdagen
070-3469669

Medische informatie

Medische informatie


Onderstaande links verwijzen naar websites met goede medische informatie. Deze websites geven u aanvullende informatie en zijn niet bedoeld om zelf een diagnose te stellen.

 

Voor alle informatie over zorg en gezondheid, vergelijking, dossiers en actualiteit: www.kiesbeter.nl
Deze website is een inisiatief van het ministerie van VWS en ondergebracht bij het RIVM : onafhankelijk en betrouwbaar. Het is de zorgportal met betrouwbare informatie over ziekte en gezonheid, behandeling en medicijnen, hulpmiddelen, vergoedingen en zorgverleners.

 

Over vaccinaties en advisering voor reizigers: www.lcr.nl
Hier vindt u informatie over gezondheidsaspecten van reizen naar het buitenland. Alle vaccinaties, behalve voor gele koorts, kunt u bestellen en laten toedienen in onze praktijk.

 

Informatie over apotheken vindt u via:  www.apotheek.nl

 

Patienten folders: nhg.artsennet.nl
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) is de wetenschapelijke vereniging voor huisartsen. Het NHG vindt het belangrijk dat patienten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG patienten floders met algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat men daar zelf aan kan doen.

 

Borst-Echografie: www.borstpoli.nl
Vrouwen van 50 tot 70 jaar krijgen eenmaal per twee jaar een oproep voor mammografie. Maar ook vrouwen jonger dan 50 jaar kunnen klachten of vragen hebben met betrekking tot de borsten; zoals het voorkomen in de familie, onzekerheid over wat en hoe te voelen, enzovoorts.
Voor vrouwen in deze vruchbare periode is echografie een uitstekende methode voor borstonderzoek.

 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

In Nederland wordt een landelijk onderzoek naar darmkanker uitgevoerd. Alle mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar worden elke 2 jaar opgeroepen om ontlasting in te leveren.  Zie voor uitgebreide informatie: www.rivm.nl